Ubezpieczenie majątku firmy hala magazyn

Ubezpieczenia majątkowe

Proponujemy indywidualne programy ochrony oraz specjalnie wynegocjowane umowy dla wybranych rodzajów działalności, branż i zawodów. W ramach programów międzynarodowych ubezpieczamy majątek zlokalizowany poza granicami kraju lub poszukujemy obcego ubezpieczyciela dla negatywnie ocenianych ryzyk zlokalizowanych w Polsce.

Zapewniamy ochronę między innymi w ramach następujących rodzajów umów ubezpieczeń:

 • mienia od żywiołów, zdarzeń losowych i kradzieży,
 • przerw w działalności/utraty zysku (BI),
 • sprzętu elektronicznego i cyber,
 • odpowiedzialności cywilnej zabezpieczające przed roszczeniami pracowników i osób trzecich,
 • odpowiedzialności prawnej władz spółki (D&O),
 • maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń,
 • mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym (cargo),
 • budowlanych i montażowych (CAR/EAR),
 • rolniczych,
 • lotniczych.

O co dbamy w ramach serwisu brokerskiego ?

 • uwzględniamy specyfikę działalności i indywidualne potrzeby ubezpieczonego,
 • przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy oraz inżynierską ocenę ryzyka,
 • negocjujemy z wieloma zakładami ubezpieczeń w kraju jak i zagranicą,
 • modyfikujemy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń i wprowadzamy dodatkowe klauzule brokerskie,
 • opracowujemy pisemną rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem kryteriów dokonanej oceny (zakres ochrony, sposób obsługi i likwidacji szkód, wysokość składki, doświadczenie i sytuacja finansowa ubezpieczyciela),
 • nadzorujemy poprawność wystawianej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 • monitorujemy terminy płatności składek oraz wznowień poszczególnych umów,
 • prowadzimy bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia (cesje, doubezpieczenia),
 • zapewniamy dostęp do aktualnych informacji o rynku ubezpieczeniowym oraz stałej analizy dostępności nowych produktów ubezpieczeniowych,
 • informujemy o zmianach w prawie ubezpieczeniowym oraz odpowiadamy na bieżące pytania kierowane przez ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej

Już dziś skontaktuj się z nami i sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić. Kilkanaście lat doświadczenia, kilkaset autorskich programów ubezpieczeniowych dla Klientów z wielu różnych branż. Skutecznie dbamy o interesy naszych Klientów. Zapraszamy serdecznie.

Skontaktuj się z nami

Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia osobowe Likwidacja szkód

Dokumenty

Polityka plików cookies Zezwolenie KNF Strefa Reklamacji Informacje o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO)
Strony internetowe

Integrum Broker sp. z o.o.

Integrum Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięska 20A/201, 53-033 Wrocław, NIP: 8992855185, REGON: 38208810200000, KRS:0000763543
telefon: (+48 71) 306 79 70 e-mail:biuro@integrumbroker.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług i gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Integrum Broker. Więcej informacji dostępnych na stronie „Polityka plików cookies”. Czytaj więcej…

Zrozumiałem