Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje i ubezpieczenia finansowe stanowią doskonałe narzędzie zwiększające pewność obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność na rynku kontraktów krajowych i eksportowych. Poprzez transfer ryzyka niewypłacalności, wpływają na optymalizację wskaźników finansowych oraz podnoszą wiarygodność i ocenę instytucji finansujących.

Ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego) stanowi kompleksowe zabezpieczenie przedsiębiorcy przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy krajowego lub zagranicznego. Ochronie podlegają należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi.

Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiają zwolnienie własnych środków pieniężnych na wszystkich etapach realizacji kontraktu, poprawiają płynność finansową oraz zmniejszają poziom zadłużenia w bankach nie obciążając linii kredytowej przedsiębiorcy.

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy:

 • analizę potrzeb w zakresie wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowych,
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w celu uzyskania warunków udzielenia gwarancji oraz ich wzorów dostosowanych do potrzeb poszczególnych beneficjentów,
 • atrakcyjne poziomy stawek,
 • doradztwo w wyborze wariantów ulokowania poszczególnych gwarancji w zależności od sumy gwarancyjnej, okresu obwiązywania i wymaganego wzoru,
 • analizę porównawczą ofert pod względem warunków finansowych, procedur oraz wzorów proponowanych gwarancji,
 • elastyczne procedury wydawania i przekazywania gwarancji,
 • monitorowanie poziomu wykorzystania limitów gwarancyjnych oraz terminów obowiązywania poszczególnych umów.

Nasza oferta gwarancji ubezpieczeniowych obejmuje m.in.:

 • gwarancje kontraktowe
 • gwarancje zapłaty
 • gwarancje środków unijnych
 • gwarancje handlowe
 • gwarancje koncesyjne
 • gwarancje celne i akcyzowe
 • gwarancje kaucyjne
 • gwarancje środowiskowe
 • gwarancje kredytowe
 • gwarancje usług płatniczych
Polityka plików cookies Zezwolenie KNF Strefa Reklamacji Informacje o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO)
Integrum Broker sp. z o. o. ul. Przyjaźni 16A 53-030 Wrocław tel. (+48 71) 306 79 70 email: biuro@integrumbroker.pl
NIP: 8992855185 REGON: 382088102 KRS: 0000763543 Zezwolenie brokerskie: 2463/18 Numer w rejestrze brokerów: 00002342/U

Znajdź nas na Facebooku

© 2019-2020 Integrum BrokerDesign by Biznes Praktycznie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług i gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Integrum Broker. Więcej informacji dostępnych na stronie „Polityka plików cookies”. Czytaj więcej…

Zrozumiałem