Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Integrum Broker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000763543, NIP 8992855185, REGON 382088102.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  a/ wykonanie zlecenia lub pełnomocnictwa w zakresie czynności brokerskich określonych w przepisach Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  b/ wykonanie czynności brokerskich określonych w przepisach Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu lub osoby, która przekazała dane - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  c/ wykonanie czynności brokerskich określonych w przepisach o dystrybucji ubezpieczeń, na zlecenie podmiotu, który przekazał nam dane, wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę lub zdarzenie, ustalenia wysokości i wypłata odszkodowania bądź innego świadczenia - podstawa prawna 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  d/ wykonanie obowiązków wynikających z udzielonego pełnomocnictwa lub umowy w sprawie rozliczeń - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  e/ wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z podmiotem, który przekazał dane - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  f/ marketing usług własnych, w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej, w tym także organizacji szkoleń, konferencji, wydarzeń kulturalnych i naukowych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. W przypadkach wskazanych w punktach 2b i 2c Integrum Broker sp. z o.o. pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratorów – podmiotów będących klientami Integrum Broker sp. z o.o., którzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania czynności brokerskich.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wykonania czynności zleconych przez osobę lub podmiot przekazujący dane.
 5. Zapewnia się prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania.
 6. Zapewnia się prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w RODO, w szczególności w związku z koniecznością dochodzenia roszczeń.
 7. W przypadkach wskazanych w punktach 2b, 2c i 2e zapewnione zostaje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 RODO.
 8. W przypadku wskazanym w punkcie 2f zapewnione zostaje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym także profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 9. W przypadkach wskazanych w punktach 2a i 2d zapewnione zostaje prawo do przenoszenia danych.
 10. Źródłem danych w przypadkach wskazanych w punktach 2b, 2c, 2e i 2f jest pracodawca, zleceniodawca lub inny administrator, który powierzył przetwarzanie danych, a także strony www i publiczne rejestry.
 11. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, w szczególności w przypadkach wskazanych w podpunktach a-c ubezpieczycielom i podmiotom zaangażowanym likwidację szkód, a także dostawcom usług zewnętrznych, zaś w przypadku wskazanym w podpunkcie „f” podmiotom zaangażowanym w organizację wymienionych wydarzeń.
 12. W przypadkach wskazanych w punktach 2 a-e dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub zadań wynikających z udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku określonym w punkcie 2f dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu, mogącemu mieć wpływ na sytuację prawną.
 14. Integrum Broker sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 15. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z działalnością Integrum Broker sp. z o.o., prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 16. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów RODO, skargi można wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza oferta

Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia osobowe Likwidacja szkód

Dokumenty

Polityka plików cookies Zezwolenie KNF Strefa Reklamacji Informacje o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO)
Strony internetowe

Integrum Broker sp. z o.o.

Integrum Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zwycięska 20A/201, 53-033 Wrocław, NIP: 8992855185, REGON: 38208810200000, KRS:0000763543
telefon: (+48 71) 306 79 70 e-mail:biuro@integrumbroker.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług i gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu internetowego Integrum Broker. Więcej informacji dostępnych na stronie „Polityka plików cookies”. Czytaj więcej…

Zrozumiałem