Ubezpieczenia majątkowe

Nasi brokerzy przygotują każdy rodzaj ubezpieczenia majątkowego, począwszy od tradycyjnych umów chroniących przed pożarem i zdarzeniami losowymi, poprzez ubezpieczenia transportowe, budowlano-montażowe, odpowiedzialności cywilnej lub specjalistyczne ryzyka informatyczne (cyber).

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy:
 • ocenę ryzyka oraz fundusze prewencyjne,
 • dostęp do rynku reasekuracyjnego oraz ubezpieczycieli zagranicznych,
 • dobór klauzul brokerskich modyfikujących postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń,
 • szczegółowe kryteria rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • monitoring zmian w prawie ubezpieczeniowym,
 • bieżącą analizę sytuacji rynkowej oraz nowatorskie produkty ubezpieczeniowe.
> powrót

Dom majątek most

Gwarancje i ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczeniowe produkty finansowe stanowią doskonałe narzędzie zwiększające pewność obrotu gospodarczego oraz konkurencyjność na rynku kontraktów krajowych i eksportowych. Poprzez transfer ryzyka niewypłacalności, wpływają na optymalizację wskaźników finansowych oraz podnoszą wiarygodność i ocenę instytucji finansujących.

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy:
 • analizę potrzeb ekonomicznych w zakresie ubezpieczeń finansowych i gwarancji,
 • wzory umów dostosowane do potrzeb beneficjentów,
 • atrakcyjne warunki ochrony i analizę porównawczą ofert,
 • elastyczne procedury wydawania i przekazywania dokumentów gwarancji i polis,
 • monitorowanie wykorzystania limitów gwarancyjnych oraz terminów obowiązywania umów.
> powrót

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia życiowe i medyczne zapewniają pomoc oraz bezpieczeństwo finansowe przed skutkami wypadków, chorób lub śmierci ubezpieczonych osób. W przypadku ubezpieczeń pracowniczych i ich współfinansowania przez pracodawcę, stanowić one mogą także doskonały instrument kreujący pozytywny wizerunek firmy oraz element systemu pozapłacowych korzyści podnoszących atrakcyjność zatrudnienia.

Dla klientów instytucjonalnych rekomendujemy rozwiązania grupowe, charakteryzujące się wariantowym zakresem ochrony dopasowanym m.in. do grupy zawodowej, wieku ubezpieczonych i rodzaju aktywności (praca umysłowa lub fizyczna).

Ubezpieczenia osobowe

Programy te umożliwiają przystąpienie do umowy także pracownikom rozproszonych terytorialnie oddziałów firmy oraz osobom bliskim lub członkom rodziny. Osobom zmieniającym pracę lub przechodzącym na emeryturę, zapewniamy indywidualną kontynuację umowy ubezpieczenia na warunkach zbliżonych do dotychczasowej ochrony.

> powrót

Bezpieczeństwo samochód Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Nasze programy ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyć mogą zarówno kilku pojazdów jak i dużych międzynarodowych flot transportowych. W ramach umów generalnych zapewniamy stałe i jednolite warunki ochrony oraz stawki taryfowe niezmienne przez cały rok, niezależnie od aktualnych przebiegów szkodowych i sytuacji rynkowej.

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy:
 • przygotowanie polityki flotowej i zasad korzystania z pojazdów,
 • rozwiązania telematyczne,
 • wyceny pojazdów do celów ubezpieczeniowych,
 • wyrównanie okresów ubezpieczenia,
 • partnerską sieć warsztatów i pojazd zastępczy na cały okres naprawy.
> powrót

Likwidacja szkód

Serwis brokerski Integrum nie kończy się na zawarciu umowy ubezpieczenia i przekazaniu polisy ale obejmuje także pomoc w uzyskaniu należnego świadczenia odszkodowawczego. W ramach działań prewencyjnych prowadzimy szkolenia dla pracowników, wprowadzamy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szkody oraz programy zapobiegawcze zmierzające do obniżenia dotychczasowej szkodowości.

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy:
 • informatyczny system rejestracji szkód z dostępem do zgromadzonej dokumentacji i aktualnego statusu sprawy,
 • okresowe raporty poziomu szkodowości,
 • ocenę sprawy przez radcę prawnego,
 • przygotowanie odwołań od nieprawidłowych decyzji odszkodowawczych,
 • pomoc w zagospodarowaniu mienia po szkodzie.
> powrót
Burza szkody