Procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

 1. Klient jest uprawniony do bezpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Integrum Broker sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Integrum Broker), w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.
 2. Reklamacja może być złożona w następujący sposób:
  1. w formie pisemnej – osobiście, bezpośrednio w miejscu siedziby Integrum Broker, a także w jednostkach organizacyjnych jeśli zostały powołane,
  2. przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.) na adres siedziby Integrum Broker we Wrocławiu,
  3. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Integrum Broker we Wrocławiu (wskazane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty),
  4. w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta, którego reklamacja dotyczy oraz dane osoby składającej reklamację,
  2. opis reklamowanej sytuacji,
  3. jednoznaczne określenie żądania Klienta.
 4. Integrum Broker rozpatruje reklamacje dotyczące świadczonych usług niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli przedmiot reklamacji jest bardziej skomplikowany lub wymaga uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, termin może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni.
 5. Klientowi przysługuje możliwość odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację. Odwołanie polega na skierowaniu do Integrum Broker w formie pisemnej, prośby o ponowne rozpatrzenie reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub z powództwem do sądu powszechnego.